24 Απριλίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ανακοινωση του Δημάρχου:

Φίλες και φίλοι, Από τα πιο σημαντικά έργα που προωθεί η Δημοτική Αρχή από τις πρώτες μέρες της θητείας της (2007) είναι η ανάπλαση της Αγίου Ιωάννου.
Εκπονήθηκαν κυκλοφοριακές, περιβαλλοντολογικές και κατασκευαστικές μελέτες σε συνεργασία μετο ΥΠΕΧΩΔΕ που είναι ο χρηματοδότης του έργου με ποσό 2.000.000€.

Στη συνέχεια μετά από χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,
ενστάσεις κλπ. ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός και ο ανάδοχος
ξεκίνησε πριν λίγους μήνες το έργο που 25 χρόνια περίμενε η πιο κεντρική περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Όλοι οι περίοικοι και οι επαγγελματίες αποδέχτηκαν την προσωρινή ταλαιπωρία και την επιβάρυνσή τους για ένα νέο βιο-κλιματικό εμπορικό δρόμο με μεγάλα πεζοδρόμια και σύγχρονη κυκλοφοριακή λειτουργία.
Ένα Ευρωπαϊκού επιπέδου έργο για μια καλύτερη πόλη. Η διακοπή των εργασιών σε ένα κρίσιμο για την περιοχή στάδιο του έργου, έγινε χωρίς καμιά ευθύνη του Δήμου και οφείλεται στην καθυστέρηση πληρωμής του εργολάβου από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
μετά από αίτηση ιδιώτη για δήθεν λάθος στον τίτλο του έργου (ιστορικό κέντρο πόλης) και ένα δήθεν ακατάλληλο υλικό κατασκευής.
Το σοβαρό αυτό θέμα που προκάλεσε μια αβάσιμη καταγγελία και έγινε αιτία να παραταθεί η ταλαιπωρία των περιοίκων και η κρίση των επαγγελματιών της περιοχής συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου αποφασίσθηκε:


---Να μειωθούν τα Δημοτικά Τέλη στους παρόδιους κατοίκους και
τα καταστήματα της Αγίου Ιωάννου.

---Να τοποθετηθεί σήμανση στο εργοτάξιο για αποφυγή ατυχημάτων.

---Με αφορμή το έργο ανάπλασης της οδού Τασσοπούλου, να αλλάξει κατεύθυνση η Αγίου Ιωάννου από την ομώνυμη πλατεία προς τη Μεσογείων (κάθοδος).


Φίλες και Φίλοι

Το πρόβλημα που δημιούργησαν αυτοί που δήθεν κόπτονταιγια τα συμφέροντα του Δήμου, προσδοκώντας εκλογικά οφέλη τον Νοέμβριο στις Δημοτικές Εκλογές, η δυσαρέσκεια των Δημοτών θα ξεπεραστεί με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένωνΔημοτών στο πλευρό της Δημοτικής Αρχής.

Εκφράζοντας την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίουκαλούμε τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες της Αγίας Παρασκευής σε κοινό αγώνα για το ξεπέρασμα των εμποδίων,την καταδίκη των αντιδραστικών και την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βασίλης Γιαννακόπουλος