ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17-10-11

ΠΡΟΣ
                                                                                     τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 17-10-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα  21.00 με θέματα:

 1. 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2011…………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν. Π. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικονομικού έτους 201………….…………(εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ε. Καψοκεφάλου)
3.    Τροποποίηση της 10/11 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2011)…….….… (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

4.    Έγκριση πρακτικού Νο 1 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών εργαλείων, ελαστικών & εργασίες για την επισκευή & τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2011» για την ομάδα 2……………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)

5.    Αποδοχή παραίτησης του τακτικού μέλους Οικονόμου Σοφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν. Π. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» και αντικατάστασή του. …………………………...…….… (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

 1. Επιστροφή ή μη του ποσού των 36,23 € στην κα Σπυροπούλου Κωνσταντίνα.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 2. Επιστροφή ή μη του ποσού των 116,74 € στην κα Ψύχα Ευαγγελία ……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 3. Επιστροφή ή μη του ποσού των 145,03 € στην κα Ανδριάνα Ανδριοπούλου.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 4. Επιστροφή ή μη του ποσού των 117,19 € στον κ Δρίβα Γεώργιο.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 5. Επιστροφή ή μη του ποσού των 62,36 € στην κ Βεργή Νικολέτα.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 6. Επιστροφή ή μη του ποσού των 459,66 € στον κ Κουγιούλη Ευάγγελο.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
 7. Επιστροφή ή μη του ποσού των 40,00 € στην κ Παμπρή Ευφροσύνη.……………………………………(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το πρόβλημα στην πλατεία Αη-Γιάννη και τους πέριξ δρόμους, κατόπιν αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «Νίκη για την Αγία Παρασκευή» κ. Ιωάννη Σταθόπουλο……………..…..… (εισηγητής: αρχηγός παράταξης κ. Ιωάννης Σταθόπουλος)
                                                                           Αγία Παρασκευή 13-10-2011
                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΒΟΥΛΙΟΥ 12-9-2011

ΠΡΟΣ
Τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 12-09-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 με θέμα:


Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2010 του Δήμου Αγίας Παρασκευής. ...…(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)


Αγία Παρασκευή 08-09-2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                    

ΠΡΟΣ
   Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις
06-09-2011
ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00
 με θέματα: 


1.      Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και διασταυρώσεις.
2.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» στην
 «Θ. ΝΤΟΒΙΝΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Π. Ο.Ε», επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8.
3.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΑΦΕ– ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο» στην ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ, επί της οδού ΓΙΑΒΑΣΗ 7.
4.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ εντός χώρου προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» (INTERNET CAFFE) στον NIKOLOV NIKOLAY, KOLOV NIKOLAY, επί της οδού ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 82.
5.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος « ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » στον ΚΑΡΑΝΔΙΝΟ ΧΡΗΣΤΟ , επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 80 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
6.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον ΚΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟ, επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 92 & ΝΙΚΗΤΑΡΑ 22.
7.      Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος καταστήματος « ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ χωρίς τραπεζοκαθίσματα » στην  ΜΑΝΑΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ , επί της οδού   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10 & ΓΟΥΝΑΡΗ.
8.       Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΥΛΙΚΕΙΟ εντός πολιτιστικού χώρου» του  ΚΑΡΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Χρήστου επί της οδού ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3.
9.      Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της «Ι. ΜΠΕΝΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 71.

                                                                       

                                                                             Αγία Παρασκευή  31/08/2011

                                                                                     Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος

  Βασίλης  Ζορμπάς----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             
       ΠΡΟΣ
                                                                Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417), στις 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 με θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.
 2. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού  έτους 2011
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή της υπαλλήλου Λάντου Ελπίδας για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου – Απριλίου 2011.
 4. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπαλλήλου Χρήστου Κετικίδη για τη καταβολή διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό.
 5. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου Σάββα Σταυρανά της ευθύνης σε απόδοση ποσού 1.000,00€ για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του ΚΗΗ 5148 οχήματος και έλεγχο καυσαερίων με έκδοση κάρτας καυσαερίων όλων των οχημάτων του Δήμου.

                                                                                   Αγία Παρασκευή 01/08/2011

                                                                               Ο Πρόεδρος- Δήμαρχος                                                                                       Βασίλης Ζορμπάς                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
                                                                                Τους Δημοτικούς Συμβούλους

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 21-07-2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα  20.30 με θέματα:

1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις λειτουργίες του ΚΑΠΗ.
           (εισηγητής: Δημοτική Παράταξη Μαζί για την Αγία Παρασκευή)

2.  Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Μουστόγιαννη από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΟΔΑΠ και ορισμός νέου Προέδρου.
                                         (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

3.  8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2011.
                               (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γ. Παναγόπουλος)

4.  Λήψη απόφασης για την κατανομή κοινόχρηστου χώρου κεντρικής πλατείας Αγίας Παρασκευής.
                                        (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

5.  Λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.
                                              (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

6.  Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση στεγάστρων σε στάσεις λεωφορείων.
                                                 (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

7.  Αποδοχή παραίτησης της υπαλλήλου του Δήμου κ. Ιωάννας Αντωνοπούλου από γραμματέας της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ).
                                                 (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

                                                               Αγία Παρασκευή  15-07-2011
                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                      

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ