12 Ιανουαρίου 2012

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΓΑΒΡΑ-ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ

Στην συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου στις 28.12.2011, την τελευταία του έτους, εισήχθη για συζήτηση το θέμα «19η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου» και στο οποίο υπήρχε μεταξύ άλλων εγγεγραμμένη με τίτλο ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α. το:
β) Διορθώνεται η Περιγραφή του Κ.Α. 30.7411.20 από "Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για έκδοση οικοδομικής άδειας του Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 430Α του Δήμου Αγίας Παρασκευή." σε "Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για έκδοση οικοδομικής άδειας του Βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 405 του Δήμου Αγίας Παρασκευή."
Κατά την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε απεκαλύφθη πως από το 2005 που εφαρμόστηκε η Πράξη Εφαρμογής στα Πευκάκια, υπάρχουν εγγεγραμμένες στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ «διεκδικήσεις» του Δήμου Παιανίας σε οικόπεδα της περιοχής.
Κατόπιν τούτων οι υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι κατέθεσαν Αίτηση-Ερώτηση με Α.Π. 51166/30-12-2011 προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για την «παροχή πληροφοριών για θέματα που έχουν προκύψει από την Πράξη Εφαρμογής στα Πευκάκια».
Μετά από την απάντηση που ευελπιστούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό, θα επανέλθουμε.

ΑΙΤΗΣΗ -ΕΡΩΤΗΣΗ
Αγία Παρασκευή 30.12.2011
Προς
κ.Ι.Βουτσινά, Πρόεδρο ΔΣ Αγίας Παρασκευής

Θέμα: παροχή πληροφοριών για θέματα που έχουν προκύψει από την Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή των Πευκακίων.

Σχετ.
1. Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημ.Συμβουλίου, , Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ, 16852/6,4,2011, άρθρο 10, παραγρ. 8 και 9.
2. Έγγραφη απάντηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με ΑΠ 14321/20.5.2011

κύριε Πρόεδρε

Με το δικαίωμα που μας παρέχει η Σχετ. 1. και
1. σε συνέχεια της χθεσινής συζήτησης στο Δημ.Συμβούλιο της 28.11.2011 στην οποία ανακοινώθηκε η ύπαρξη διεκδίκησης από τον Δήμο Παιανίας στο οικόπεδο που προοριζόταν για βρεφονηπιακό σταθμό στο ΟΤ 430
2. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έγγραφη απάντηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής με ΑΠ 14321/20.5.2011
3. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αίτηση με ΑΠ.18674 & 18675/26.6.2009 των τριών τοπικών συλλόγων της πόλης
παρακαλώ να μας απαντήσετε με συγκεκριμένα στοιχεία για την περιοχή των Πευκακίων στην οποία υλοποιήθηκε η Πράξη Εφαρμογής το 2005 τα ακόλουθα:
1. πόσα οικόπεδα που ανήκουν στην Τράπεζα Γης αποδόθηκαν σε ιδιοκτήτες, σε ποιους ιδιοκτήτες και με ποια αιτιολογία και αντίτιμο.
2. Ποια οικόπεδα διεκδικούνται από τον Δήμο Παιανίας και σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για το καθένα προκειμένου να αρθούν οι διεκδικήσεις και να αποδοθούν «καθαρά» στο Δήμο μας.
3. Σε ποια οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, υπάρχουν διεκδικήσεις από τον Δήμο Παιανίας ή άλλο φορέα χώροι.
4. Σε ποια οικόπεδα δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιοκτήτης και τι ενέργειες έχετε κάνει για την διερεύνηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.

οι αιτούντες

Δημητρίου – Καβρουδάκη Μαργαρίτα
Γαβράς Μιχάλης
Γουργούλης Ιωάννης