18 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95-100 και 217 τουΝ.3463/2006,
καλείσθε να προσέλθετε σε :
ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου ,που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής ,οδός Νεαπόλεως αριθμ.7,του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στις 30/01/2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής ,σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.)»