3 Αυγούστου 2011

Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011» για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2011, ενέκρινε την επικαιροποιημένη υδραυλική μελέτη του έργου:
«Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011»,προϋπολογισμού 5.606.000 ευρώ.

H επικαιροποίηση της μελέτης ζητήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα μελέτη εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή του συνδημότη μας κ. Δημήτρη Κουτσογιάννη ,Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντή του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών .

Ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Ζορμπάς ευχαριστεί τον κύριο Κουτσογιάννη για την επιστημονική του συνεισφορά στην υλοποίηση ενός έργου που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας .

Είναι η πρώτη φορά που μελέτη τέτοιου μεγέθους πραγματοποιείται από Υπηρεσία του Δήμου μας και δεν ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Στην περίπτωση αυτή ,η δαπάνη για την μελέτη εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε τα 200.000 ευρώ.

Κατά την ίδια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς εξουσιοδοτήθηκε για τις περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο από το ΕΣΠΑ ,να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.