31 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΩΔΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 80 ατόμων για τα Εργαστήρια Τέχνης και το Ωδείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) για την έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας μέχρι ένα έτος με φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα απασχοληθούν στα Εργαστήρια Τέχνης και στο Ωδείο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κ. Ηλίας Λιακόπουλος, με σχετικό έγγραφο του προς το ΑΣΕΠ, με ημερομηνία 23/8/2011, συναινεί και εγκρίνει την πρόσληψη.

Έτσι ,80 Δάσκαλοι και Καθηγητές διαφορετικών ειδικοτήτων (Ζωγραφικής, Γλυπτικής ,Χαρακτικής, Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, Φωτογραφίας, Κοσμήματος, Ιστορίας της Τέχνης, Πιάνου,Drums, Βιολιού, Σαξόφωνου κλπ) Παιδαγωγοί-Εμψυχωτές, Σκηνοθέτες, Σχεδιαστές Κοσμήματος,Digital Artist, θα προσληφθούν άμεσα προκειμένου να αξιοποιηθούν για να συνεχίσουν τα Εργαστήρια Τέχνης και το Ωδείο να αποτελούν φυτώρια πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης.
Η επιλογή θα γίνει από ειδική επιτροπή με απόλυτα διαφανή, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια βασισμένα σε παράγοντες επαγγελματικής εμπειρίας, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεισφοράς, κύρους, εντοπιότητας κλπ.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π- Τηλ.210 600 2223