5 Οκτωβρίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ


Με το σύστημα αυτό μπορούν οι δημότες από το σπίτι τους ή την εργασία τους να εξυπηρετηθούν κερδίζοντας χρόνο και ενέργεια. Μέσω του ηλεκτρονικό τους υπολογιστή και με σύνδεση στο διαδίκτυο μπορούν να έρθουν σε επαφή με το σύστημα πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://www.eagiaparaskevi.gr/ στην εφαρμογή περιήγησης στο web (internet explorer, firefox …).


Μέσω του δικτυακού τόπου eAgiaParaskevi.gr μπορείτε να πληροφορηθείτε για πλήθος υπηρεσιών που παρέχονται από το Δήμο. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι κατηγοριοποιημένες ανά είδος, για παράδειγμα Μεταδημότευση, Άδεια Πολιτικού γάμου κ.α. Κάθε μια από αυτές μπορείτε να την επιλέξετε και να πληροφορηθείτε για τη διαδικασία που ακολουθείται, για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και να κατεβάσετε την αίτηση που χρειάζεται και να την συμπληρώσετε από το σπίτι.

Επίσης για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην αριστερή στήλη είναι εφικτό πέρα από την ενημέρωση να προχωρήσετε σε ηλεκτρονική υποβολή αλλά και απάντηση.
Για παράδειγμα στη περίπτωση που θέλουμε ένα πιστοποιητικό γέννησης μπορούμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά το αίτημα μας συμπληρώνοντας μια φόρμα. Στην αίτηση δηλώνουμε που θέλουμε να παραλάβουμε το πιστοποιητικό (Δήμος ή ΚΕΠ) και στη συνέχεια λαμβάνουμε email που μας ενημερώνει ότι μπορούμε να προσέλθουμε στο σημείο το οποίο δηλώσαμε για να το παραλάβουμε. Σε άλλο παράδειγμα όπως τη δήλωση καμένης λάμπας δημοτικού φωτισμού, υποβάλουμε το αίτημα μας ηλεκτρονικά και λαμβάνουμε ηλεκτρονικά πάλι την απάντηση από το αρμόδιο τμήμα του δήμου.


Για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eAgiaParaskevi.gr θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στο σύστημα. Οδηγίες για την εγγραφή δίνονται στο site eagiaparaskevi.gr


Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εγγραφή σας και να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες υποβολής αιτημάτων και έκδοσης πιστοποιητικών της πύλης, πρέπει να πάτε στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Μεσογείων 463) ή στα ΚΕΠ του Δήμου (Μεσογείων 419 ή Πελοποννήσου 6) με το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας σας (ή Δίπλωμα Οδήγησης ή Διαβατήριο)