15 Νοεμβρίου 2010

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Β. ΖΟΡΜΠΑ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Αλεφαντής Δημήτριος -------605
Δάβαρη Ελένη --------------605
Παναγόπουλος Γεώργιος ----597
Μουστογιάννης Αλέξανδρος-587
Καψοκέφαλου Εφη ----------481
Λέκκας Διονύσιος -----------422
Κωβαίος Νικόλαος ----------400
Τσιάμπας Κων/νος ----------368
Ησαϊας Σωτήριος ------------354
Κωστόπουλος Τιμολέων -----315
Αλεξόπουλος Φώτιος --------296
Μπράμη Μαρία -------------279
Σαρκουλας Βασίλειος -------277
Κωνσταντακόπουλος Εμμανουήλ 276
Παπαδοπούλου Ελευθερία --275
Παύλου Ιωάννης ------------268
Μουχτούρη Γερασιμίνα -----261
Πανουσοπούλου Δήμητρα ---255
Βουτσινάς Ιωάννης ---------254


ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:
Γουργούλης Ιωάννης
Γάκη Άννα
Κρητικίδης Κων/νος
Γαβράς Μιχάλης
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ:
Σιδέρης Ιωάννης
Βλάχος Γεράσιμος
Φωτεινού Ζωή

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Α. ΓΚΙΖΙΩΤΗ:
Τσιμπουκάκης Γεώργιος

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ Κ. ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ:
εκλέγεται μόνο ο ίδιος