12 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
(άρθρο 78, Ν. 3852/2010)

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής καλεί τους φορείς, συλλόγους και οργανώσεις μεταναστών που υφίστανται και δρούν στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, τους μετανάστες κατοίκους του Δήμου μας, καθώς και εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περεφέρειας του Δήμου μας, δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως τη Παρασκευή 18/03/2011, ώρα 14.00 μ.μ., στο Δήμο Αγίας Παρασκευής (Λ. Μεσογείων 415-417, 2ος όροφος, Τμήμα Δημοτικών Οργάνων, κα Γιαμτσίδου και κα Γεωργαντά).

Με το άρθρο 78 Ν. 3852/2010 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:
« 1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στη τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από τη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
2.Έργο των συμβούλων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στη περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στη τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.»

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 30-03-2011, ώρα 19.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Βασίλειος Ζορμπάς