4 Ιουλίου 2011

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.ΠΣε συνέχεια Δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αγίας Παρασκευής ,την 1η Ιουνίου 2011,με τίτλο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ- ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π (πρώην ΔΗΠΕΑΠ)», ενημερώνουμε τους δημότες της πόλης μας για τις σχετικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί :

 Κατατέθηκε τον Φεβρουάριο 2011,στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, από τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής κ. Β. Ζορμπά, μηνυτήρια αναφορά για την καταστροφή των αρχείων με τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (καμένος σκληρός δίσκος) και την εξαφάνιση των back-ups.
 Ανατέθηκε σε Οικονομικό Φοροτεχνικό Σύμβουλο, η ολοκλήρωση των λογιστικών εργασιών της ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π για την οικονομική χρήση του 2010, ο οποίος προχώρησε- μέσα σε δύο μόλις εργάσιμες ημέρες από την ανάθεση- στην καταγγελία της σύμβασης του με την ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π και στη μη αποδοχή ανάθεσης λογιστικών υπηρεσιών, καταγγέλλοντας, με σχετική έκθεσή του, «ελλιπή στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την έκδοση Ισολογισμού και λοιπών λογιστικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για την οικονομική χρήση του 2010.»
 Βάσει της παραπάνω έκθεσης του προαναφερθέντος Οικονομικού Φοροτεχνικού Συμβούλου, κατατέθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, τον Ιούνιο 2011, δεύτερη μηνυτήρια αναφορά και ζητήθηκε να προχωρήσει στις κατά την κρίση του νόμιμες ενέργειες (συσχέτιση των δύο δικογραφιών και ανάθεση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος).
Ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία και διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση.
 Παράλληλα κοινοποιήθηκαν οι μηνυτήριες αναφορές στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή και στο ΣΔΟΕ για τις δικές τους νόμιμες ενέργειες και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου, κατά τα νομίμως προβλεπόμενα
 Μετά από συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο και με σκοπό την κατά το δυνατόν αμεσότερη εξαγωγή των αποτελεσμάτων, ο διαχειριστικός έλεγχος θα καλύπτει τις οικονομικές χρήσεις 2009 και 2010 με δεδομένο ότι
το Ελεγκτικό Συνέδριο θα επεκτείνει τον έλεγχο και σε προγενέστερες οικονομικές χρήσεις εάν αυτό κριθεί, εκ των αποτελεσμάτων της έρευνας, απαραίτητο.