30 Ιουλίου 2010

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΑΙΜΑΤΟΣ
http://www.dwrites-organwn.gr/index.html

Η ανάγκη ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς οργάνων σώματος και η διάδοση αυτού του ανθρωπιστικού μηνύματος στην κοινωνία οδήγησε μια ομάδα εθελοντών να προχωρήσουν στη σύσταση Συλλόγου Δωρητών οργάνων σώματος – αίματος.

Ο Σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός και η έδρα του βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής:

Οδός Ψαρών 4, Τ.Κ. 153 43
Τηλ. Επικοινωνίας 693-6392618
Fax. 210-6006596ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1.Η Δωρεά οργάνων μετά θάνατον των μελών του Συλλόγου.
2.Η εθελοντική αιμοδοσία.
3.Η πολιτική προστασία.
4.Η προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά στην παράγραφο 1, μέλη δύνανται να υπάρξουν από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και εγγράφονται ταυτόχρονα με το Σύλλογο απαραιτήτως στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), από τον οποίο παραλαμβάνουν και την κάρτα τους. Για τις παραγράφους 2-3-4 τα μέλη του Συλλόγου που κατοικούν στα όρια του Δήμου Αγ. Παρασκευής ενεργούν για την Τράπεζα Αίματος του Δήμου και την πολιτική και περιβαλλοντική προστασία αυτού.