18 Δεκεμβρίου 2010

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Την Τρίτη 14-12-2010 μετά από συνεδρίαση της παράτηξης "Αγία Παρασκευή - η πόλη μας", ο νέος Δήμαρχος κ. Β.Ζορμπάς ανακοίνωσε την σύνθεση της νέας δημοτικής αρχής, η οποία αποτελείται από τους εξής:Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδήμαρχος Διοίκησης-Αστικής Δημοτικής Κατάστασης-ΚΕΠΑντιδήμαρχος Οικονομικών-Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Εθελοντισμού-Πρόνοιας και Απορρόφησης πόρων


Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας-Προστασίας του Πολίτη και Επικοινωνίας


Πρόεδρος στο Νομικό πρόσωπο Δ.Δ. για την Κοινωνική πολιτική και την Παιδεία


Αντιπρόεδρος στο Νομικό πρόσωπο Δ.Δ. για την Κοινωνική πολιτική και την Παιδεία.

.........................................................................................................................................

Βλέπουμε ότι υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Όσο αφορά την Δημοτική επιχείρηση αναμένεται η διευκρίνηση από τον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" για το πως θα λειτουργεί.

Επίσης γίνεται προσπάθεια το Μουσείο Κοντόπουλου και η Βιβλιοθήκη να παραμείνουν ως αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο γιατί όπως είπε και ο κ. Ζορμπάς οφείλουμε ως πόλη να τιμούμε τους ευεργέτες μας.

πηγή:

http://www.vzorbas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=197%3A-15-12-2010&catid=16%3A2010-08-25-12-17-45&Itemid=15&lang=el