19 Απριλίου 2011

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σας παραθέτω το κείμενο με το οποίο υπέβαλαν την παραίτησή τους οι πρόεδροι των Νομικών προσώπων του Δήμου έπειτα από ανάλογη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14-4-2011.


Μαζί Για την Αγία Παρασκευή
Αγία Παρασκευή 15.4.2011
ΑΠ Δήμου: 12340/18.4.2011
Προς
τον Ιωάννη Βουτσινά
πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής

Θέμα: Παραίτηση από πρόεδροι του ΔΣ των Νομ. Προσώπων του Δήμου

Κύριε πρόεδρε

Όπως σας είναι γνωστό σε εφαρμογή του οδικού χάρτη του νόμου του Καλλικράτη, καθώς και μεταγενέστερης εγκύκλιου, συνεχίζουμε να εκτελούμε καθήκοντα προέδρου του ΔΣ των Νομ.Προσώπων από 1.1.2011.
Eξ αρχής δηλώσαμε προφορικά πως θέτουμε τη παραίτησή μας στη διάθεση της νέας δημοτικής αρχής. Αποδεχθήκαμε τη πρόταση που μας έγινε, να συνεχίσουμε την άσκηση των καθηκόντων της προεδρίας
 στην λογική της διατήρησης της «συνέχειας» της διοίκησης,
 της εξυπηρέτησης των δημοτών και των εργαζομένων και
 της διευκόλυνσης της νέας δημοτικής αρχής στο έργο της.
Κατά το διάστημα που διέρρευσε μέχρι σήμερα, παραχωρήθηκε στην σημερινή διοίκηση η ουσιαστική λειτουργία του Νομικού Προσώπου, διευκολύνοντας με την υπογραφή από την πλευρά μας, όσων εγγράφων έπρεπε να υπογραφούν από τον πρόεδρο, χωρίς καμιά άλλη παρέμβαση.
Στο ίδιο διάστημα, η σημερινή διοίκηση παρενέβη στην λειτουργία των Νομ.Προσώπων, με πράξεις ουσιαστικής διοίκησης και την διοργάνωση δράσεων, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση, του έστω και τυπικά προέδρου.
Η πρακτική αυτή δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί μειωτική και απαξιωτική για το μέγεθος της θεσμικής προσφοράς μας.
Η ίδια συμπεριφορά επιφυλάχθηκε όλο αυτό το διάστημα σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκορύφωση αυτή στη συνεδρίαση για τον Προϋπολογισμό.
Έτσι στην συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου της 14.4.2011, ζητήσαμε από τον δήμαρχο κ.Βασ.Ζορμπά να υπάρξει ο σεβασμός που αρμόζει στον θεσμό του προέδρου.
Αντί αυτού, γίναμε μάρτυρες ακόμα μεγαλύτερης απαξίωσης, που συνοδεύτηκε με την απαίτηση του δημάρχου να καταθέσουμε γραπτώς την παραίτησή μας και μάλιστα την επομένη. Η ανωτέρω απαίτηση καταγράφηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την απαίτηση, καταθέτουμε και γραπτώς την παραίτησή μας από την θέση του προέδρου του Δ.Σ των Νομικών Προσώπου του Δήμου.
Ευχόμαστε στην νέα διοίκηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στους περιορισμούς αλλά και στις νέες δυνατότητες που προσφέρει ο Καλλικράτης, προς όφελος των δημοτών και των εργαζομένων του Δήμου.

Οι πρόεδροι

Δημοτικά Ιατρεία.............Μιχάλης Γαβράς
Δημοτική Βιβλιοθήκη.......Κατερίνα Φλατσούση
ΚΑΠΗ..............................Ιωάννα Κουτσουρά
Κέντρο Παιδιού...............Μαργαρίτα Δημητρίου
ΚοιΠΕΔΑΠ......................Χρήστος Ματζανάς
ΟΑΔΑΠ...........................Γιάννης Μυλωνάκης
Παιδικοί Σταθμοί............Αννα Γάκη
Πνευματικό Κέντρο........Αλεξάνδρα Κιμουλάκη