2 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση για κακόβουλες δηλώσεις του π. Προέδρου της ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π κ. Χρ. Μαντζανά στην εφημερίδα Σχολιαστής αρ. 114.

Σχετικά με δηλώσεις του π. Προέδρου της ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π κ. Χρ. Μαντζανά στην εφημερίδα Σχολιαστής αρ. 114, γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

1. Υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Π.Ε.Δ.Α.Π, προεδρεύοντος του κ. Χρ. Μαντζανά , για ανάθεση σε λογιστή, της λογιστικής διαχείρισης έτους 2010, έναντι του ποσού 9.000 πλέον ΦΠΑ.
2. Ουδέποτε επισκέφτηκαν τον κ. Χρ. Μαντζανά στελέχη της Δημοτικής Αρχής για ανάθεση σε λογιστή οποιουδήποτε λογιστικού έργου, δεδομένης άλλωστε της απόφασης που αναφέρεται στην ενότητα 1.
3. Ο λογιστής στον οποίον ανατέθηκε το προαναφερθέν λογιστικό έργο έχει ενημερωμένη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος.
4. Ο προαναφερθής λογιστής μέσα σε δύο μέρες από την ανάθεση προέβη σε καταγγελία της σύμβασής του με την ΚΟΙ .Π. Ε. Δ. Α. Π, καταγγέλλοντας «ελλιπή στοιχεία που καθιστούν αδύνατη την έκδοση ισολογισμού και λοιπών λογιστικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων για την οικονομική χρήση 2010».
5. Για τους ανωτέρω λόγους ο Δήμαρχος υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιντζή, για πλήρη έλεγχο των πεπραγμένων της ΚΟ.Ι Π. Ε. Δ. Α. Π.