2 Ιουνίου 2011

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής φροντίζοντας για τα παιδιά των κατοίκων της Πόλης μας και αυτό το καλοκαίρι θα τους δώσει την ευκαιρία να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης.
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως τους εργαζόμενους γονείς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και ν’ απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά χωρίς να τα επιβαρύνει με γνώσεις που τα σχολεία , τους έχουν ήδη δώσει κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Καθημερινά δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάσουν, να εκφραστούν, να αθληθούν αλλά και να επισκεφθούν μουσεία και μέσω εκδρομών να βρεθούν κοντά στη φύση.

1. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει σε πρώτη φάση από 20/06/2011 έως 29/07/2011 και θα δεχτεί παιδιά Νηπιαγωγείων & Δημοτικών Σχολείων κατοίκων της πόλης μας.
2. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από είκοσι (20) δηλώσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει και σε δεύτερη φάση από 29/08/2011 έως 9/09/2011.
3. Οι χώροι λειτουργίας του προγράμματος είναι τα κάτωθι Δημοτικά Σχολεία Αγίας Παρασκευής: 1ο , 3ο ,5ο και 7ο.
4. Οι ώρες λειτουργίας του προγράμματος είναι 07:00π.μ-16:00μ.μ. και η υποχρεωτική παρουσία των παιδιών είναι 9:00π.μ.-14:00μ.μ. Τα παιδιά παραδίδονται και παραλαμβάνονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες, στους υπευθύνους του προγράμματος.
5. οικονομική συμμετοχή:

Πρώτη φάση
I. Κάθε οικογένεια της οποίας τα παιδιά συμμετέχουν στην πρώτη φάση του Προγράμματος, έχει οικονομική συμμετοχή 120€ για το ένα παιδί, 70€ για το δεύτερο.
II. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία) η οικονομική συμμετοχή, θα είναι για το πρώτο 70€ και για το δεύτερο 55€. Για τις πολύτεκνες οικογένειες (ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία) η οικονομική συμμετοχή θα είναι για το πρώτο παιδί 70€, για το δεύτερο και τρίτο 55€, και για κάθε επόμενο παιδί δωρεάν.
III. Για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από κοινωνική έρευνα θα μπορεί να απαλλάσσεται η οικογένεια από την οικονομική συμμετοχή.


Δεύτερη Φάση
IV. Για την Β΄ φάση: για το πρώτο παιδί της οικογένειας 65€, για το δεύτερο 50€.
V. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ύστερα από κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Κοινωνική Υπηρεσία θα συμμετέχουν για το πρώτο παιδί με 50€ και για το δεύτερο με 30€. Για τις πολύτεκνες οικογένειες (ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία) η οικονομική συμμετοχή θα είναι για το πρώτο παιδί 50€, για το δεύτερο και τρίτο 30€, και για κάθε επόμενο παιδί δωρεάν.

Για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από Έρευνα της Κοινωνικής Υπηρεσίας θα απαλλάσσονται τα παιδιά από την οικονομική συμμετοχή.

6. Σε περίπτωση που οι Αιτήσεις των παιδιών θα ξεπεράσουν τις 200, θα προτιμηθούν παιδιά οικογενειών που οι μητέρες είναι εργαζόμενες, μονογονεϊκές και πολύτεκνες.

Δηλώσεις συμμετοχής:
α)Γίνονται δεκτές μέχρι 15/06/2011.
β)Υποβάλλονται:
1. Στους Διευθυντές κάθε σχολείου χωρίς κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών.
2. Στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων κάθε σχολείου χωρίς κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών.
3. Στο πρωτόκολλο του Δήμου με την κατάθεση και μιας απόδειξης (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. που να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας).

Η οικονομική συμμετοχή καταβάλλεται στο Δήμο μέχρι 18-6-2011 και δεν επιστρέφεται.
Την παρακολούθηση υλοποίησης του προγράμματος έχουν η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αγίας Παρασκευής

Ελπίδος 10, 15343
1ος όροφος, κ.Τζανή Αγγελική
τηλέφωνο: 210-6084994 Φαξ: 210 6082497
Email: koinoniki@agiaparaskevi.gr