8 Ιουνίου 2011

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

H Δημοτική Παράταξη ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, έθεσε τρείς φορές την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει μιά διαβούλευση με όλους όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό και τις εκφράσεις του στην πόλη μας (Εργαστήρια Τέχνης, Ωδείο, Φιλαρμονική κ.λ.π.), να καταλήξουμε σε ένα σχεδιασμό που θα αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις, θα στηρίξει και θα διευρύνει τις δραστηριότητες, θα κάνει τολμηρά βήματα στις υποδομές και τη χρηματοδότηση που απαιτούν, θα εξασφαλίσει τα εργασιακά δικαιώματα των καλλιτεχνών, την αμοιβή τους, την επάρκεια του χώρου εργασίας τους, την απρόσκοπτη καλλιτεχνική τους προσφορά. Στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να προχωρήσει σε μιά τέτοια πρωτοβουλία, πρωτοκολλήσαμε αίτηση στο Δήμο με αρ. Πρωτ. 21491\ 8. 6. 2011, ώστε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με πρόσκληση σε όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν, με θέμα «Συζήτηση για τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες στον πολιτισμό, τον προγραμματισμό των συνεχιζόμενων δράσεων (Εργαστήρια Τέχνης, Ωδείο, Φιλαρμονική κ.λ.π.), τις υποδομές». Σύντομα θα δημοσιευθούν οι συνολικές μας προτάσεις για την ενημέρωση και τη δημόσια διαβούλευση.

Ανδρέας Γκιζιώτης, Γιώργος Τσιμπουκάκης, Δημοτικοί Σύμβουλοι.