15 Ιουνίου 2011

ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ –ΕΤΟΥΣ 2011


Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εφαρμόζει και φέτος πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά των κατοίκων της πόλης ηλικίας 6 –15 ετών στις Κατασκηνώσεις που έχουν επιλεγεί για το Καλοκαίρι 2011.

Το πρόγραμμα θα ανατεθεί σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις με την παρακολούθηση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής.
Θα προτιμηθούν παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, πολυτέκνων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα ασφαλιστικά τους ταμεία δεν καλύπτουν πρόγραμμα κατασκηνώσεων για τα παιδιά τους. Η οικονομική συμμετοχή για κάθε οικογένεια που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα είναι το ποσό των 120€ για το ένα παιδί και 75€ για το δεύτερο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες (ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία) και για τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου μας που δεν δικαιούνται κατασκηνώσεις από το Ταμείο τους, η οικονομική συμμετοχή, είναι για το πρώτο 75€ και για το δεύτερο 55€. Για τις πολύτεκνες οικογένειες (ύστερα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην Κοινωνική Υπηρεσία) η οικονομική συμμετοχή είναι για το πρώτο παιδί 75€, για το δεύτερο και τρίτο 55€, και για κάθε επόμενο παιδί δωρεάν. Για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και μετά από κοινωνική έρευνα μπορεί να απαλλάσσεται η οικογένεια από την οικονομική συμμετοχή .
Οι ηλικίες των παιδιών που θα συμμετέχουν πρέπει να είναι από 6-15 ετών .
Οι περίοδοι φιλοξενίας των παιδιών στις κατασκηνώσεις είναι έξι περίοδοι των 11 ημερών η κάθε μία.

Δηλώσεις συμμετοχής:

Υποβάλλονται:
Στο πρωτόκολλο του Δήμου με την κατάθεση αίτησης & μιας απόδειξης (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π. που να αποδεικνύει την διεύθυνση κατοικίας).
Στην αίτηση συμμετοχής πρέπει να δηλώνουν οι ενδιαφερόμενοι δύο προτιμήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες :
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Ελπίδος 10, 15343
1ος όροφος, κ.Τζανή Αγγελική
τηλέφωνο: 210-6084994
Φαξ: 210 6082497
Email: koinoniki@agiaparaskevi.gr

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2011

1.ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΕ στον Κάλαμο Αττικής
Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/6/2011 έως 27/6/2011
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 28/6/2011 έως 8/7/2011
Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 10/7/2011 έως 20/7/2011
Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 21/7/2011 έως 31/7/2011
Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 01/8/2011 έως 11/8/2011
ΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 12/8/2011 έως 22/8/2011

ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 5- 14 ΕΤΩΝ

2. RANCH K.Skouras s.a. στο ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 29/6/2011 έως 10/7/2011 (20 παιδιά)
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 23/7/2011 έως 03/8/2011 (15 παιδιά)
Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 05/8/2011 έως 16/8/2011 (15 παιδιά)
Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 14/8/2011 έως 25/8/2011 (10 παιδιά)

ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-15 ΕΤΩΝ

3.KINDERLAND - ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε
στον Κάλαμο Αττικής
Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 17/6/2011 έως 27/6/2011 (20 παιδιά)
Β. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 28/6/2011 έως 8/7/2011 (20 παιδιά)
Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 10/7/2011 έως 20/7/2011 (20 παιδιά)
Δ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 21/7/2011 έως 31/7/2011 (20 παιδιά)
Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ : 1/8/2011 έως 11/8/2011 (15 παιδιά)
ΣΤ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 12/8/2011 έως 22/8/2011 (15 παιδιά)

ΑΓΟΡΙΑ 6-14 ΕΤΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ 6-15 ΕΤΩN