9 Δεκεμβρίου 2011

Διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Αγίας Παρασκευής μέχρι 06/01/2012

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι με την με αριθμό 385/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, υπερψηφίστηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου, το οποίο αναρτάται για δημόσια διαβούλευση επί ένα μήνα.
Το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού αφορά την Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2012-2014.
Μετά τη διαβούλευση και την ενσωμάτωση των παρεμβάσεων στο σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, θα ακολουθήσει η Β΄ Φάση που αφορά τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό.

Παρακαλούνται οι φορείς και οι πολίτες, αφού επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου http://www.agiaparaskevi.gr/ και ενημερωθούν για το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού και το έντυπο ερωτηματολόγιο, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις και εισηγήσεις τους ή το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο, μέχρι 06/01/2012, με τους παρακάτω τρόπους:
Έντυπο ερωτηματολόγιο (ή προτάσεις, παρατηρήσεις, εισηγήσεις κλπ) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά ή εγγράφως (με την ένδειξη : ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)
- στο e-mail: t.reizopoulos@agiaparaskevi.gr
- ταχυδρομικώς: Δήμος Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415 – 417, Τ.Κ.: 15343
- στο fax: 2132004531
- στο γραφείο Δημάρχου Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 415 – 417(2ος όροφος)