20 Δεκεμβρίου 2011

Η τοποθετηση που δεν εγινε, για τον προϋπολογισμο (Του Μ. Γαβρα)

Εξ αιτίας της αποχώρησης της δημοτικής μας ομάδας από το τελευταίο μέρος της συζήτησης του προϋπολογισμού 2012 του δήμου μας, δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ομιλία μου. Αυτήν σας την παραθέτω παρακάτω.

Κύριε πρόεδρε

Η άρνηση από την διοίκηση του Δήμου, να απαντήσει στις περισσότερες ερωτήσεις που ετέθησαν από τον ομιλούντα και τον κ.Κρητικίδη, εισάγει νέες αντιλήψεις και θεωρίες στη λειτουργία του Δημ.Συμβουλίου, εκθέτει τον δήμαρχο και επιβεβαιώνει όσους μιλούν για την «μοναξιά της εξουσίας» στην οποία βρίσκεται ο ίδιος.
Στην ομιλία του δημάρχου για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2011, στις 23.3.2011, ενός με-ταβατικού όπως χαρακτηρίστηκε, ετέθησαν από τον ίδιο, ως ιδιαίτερα σημαντικοί, οι ακόλουθοι στόχοι:
1. Ανάδειξη των «εκτεταμένων φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς που συναντούσε σε κάθε συρτάρι του δήμου», όπως έλεγε, την προηγούμενη τετραετία.
2. Έναρξη των εργασιών στην Αγίου Ιωάννου τον Αύγουστο του 2011
3. Αξιοποίηση της αραχνιασμένης δημοτικής περιουσίας
4. Ένα πλουσιότερο Τεχνικό Πρόγραμμα για το 2012
Με βάση αυτούς τους στόχους, που οι ίδιοι είχαν βάλει, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς , για να αποδείξει πως υπήρξε πλήρης αναποτελεσματικότητα και αποτυχία. Τίποτε από όλα αυτά δεν πραγματοποιήθηκε.
Φέτος ήταν το Ευρωπαϊκό Έτος για τον Εθελοντισμό, τον οποίο σε όλες τους τις διακηρύξεις τον έβαζαν ως πρώτο στόχο για την ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, αν όχι και ως αναπτυ¬ξιακό εργαλείο. Και εδώ καταγράφεται απουσία οποιασδήποτε σημαντικής δραστηριότητας πλην διακηρύξεων.
Ο φετινός προϋπολογισμός στηρίζεται σε ένα σημαντικό μέρος, δεδομένης της στενότητας και της συνακόλουθης ανελαστικότητας, σε ΕΣΟΔΑ που δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν. Συγκεκριμένα:
1. Προϋπολογίζονται ΕΣΟΔΑ 495.000 € από την κατασκευή πεζοδρομίων την στιγμή που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ, όπως συνέβη και στον περσινό προϋπολογισμό που είχαν εγγραφεί 670.000 € και δεν εισπράχθηκε ούτε ένα Ευρώ. Το ίδιο συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κοινή αποδοχή όλων. Ο προϋπολογισμός όμως από φέτος είναι πλέον υποχρεωτικό, από τον νομοθέτη και τον Καλλικράτη, να είναι πραγματικός.
2. Έχουν εγγραφεί για το 2012 ως ΕΣΟΔΑ 900.000 € από «προϊόν αναγκαστικής προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων», την στιγμή που το 2011 από τα προϋπολογισθέντα 960.000 € εισπράχτηκαν μόνο 116.447 €, δηλ. 843.553 € λιγότερα. Από πού προκύπτει η αισιοδοξία πως φέτος θα εισπραχθούν 900.000 €.
Σε ένα άλλο ένα σημείο του εγγράφει μηδενικές εισπράξεις (0 €) από εισφορά σε χρήμα από την υ-λοποίηση της Πράξης Εφαρμογής ένταξης των Πευκακίων, ενώ είναι προβλέψιμο με σιγουριά πως θα εισ-πραχθούν σίγουρα αρκετά σημαντικά ΕΣΟΔΑ. Το 2011 εισπράχθηκαν 413.000 € από τα προϋπολογισθέ-ντα 1.140.000 €. Η αιτία είναι προφανής: τα χρήματα αυτά είναι ανταποδοτικά και μπορούν να απορροφη-θούν μόνο από έργα στα Πευκάκια. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα όμως του 2012 δεν έχει προγραμματιστεί ΚΑΝΕΝΑ οδικό έργο στα Πευκάκια, όπως μας διαβεβαίωσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Έχει επίσης εγγραφεί ποσό 20.000 € για ανακαίνιση του ιδιόκτητου χώρου της Δημοτικής Αστυ-νομίας στη Μεσογείων, ενώ μόλις φέτος εγκρίναμε την δαπάνη άλλων 43.000 € για την διαμόρφωση και ανακαίνισή του. Πάρα πολλά χρήματα αναντίστοιχα με τις ανάγκες και την έκταση του χώρου.
Συνεχίζοντας την κριτική θεώρηση του Προϋπολογισμού του 2012, προσπαθούμε να βρούμε ενέργειες και έργα που να συσχετίζονται με τις διακηρύξεις του ψηφισθέντος Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως η βαδισιμότητα και η καθημερινότητα. Δυστυχώς η παρουσία νέων έργων είναι ελλειμματική. Αντίθετα κυριαρχούν συνεχιζόμενα έργα από την διοίκηση της προηγούμενης τετραετίας. Αναπλάσεις πεζοδρομίων στην Βενιζέλου & Πατρ.Γρηγορίου στον Τσακό, βιοκλιματική ανάπλαση και ενίσχυση αστικού πρασίνου στον Τσακό από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, όλα αυτά είναι έργα που διεκδικήθηκαν και κατοχυρώθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση.
Κλείνοντας, ο προϋπολογισμός του 2012 χαρακτηρίζεται από διαχειριστική λογική και συνέχιση προϋπαρχόντων έργων. Δεν είναι αυτό που ζητά η πόλη και έχουν ανάγκη οι κάτοικοι και σε κάθε περίπτωση σε απόσταση από τις εξαγγελίες και τις μεγαλόσχημες διακηρύξεις.

Αγία Παρασκευή 15.12.2011