14 Δεκεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει για τις προϋποθέσεις δικαιούχων Βιβλιαρίου Πρόνοιας που είναι οι εξής:

• Έλληνες πολίτες η ομογενείς, μόνιμοι κάτοικοι Αγίας Παρασκευής.
• Άνεργοι και ανασφάλιστοι με δηλωθέν εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και το κάθε ανήλικο η προστατευόμενο παιδί. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Άτομα ηλικίας μέχρι 19 ετών και από 29-65 ετών.
• Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών παραπέμπονται στον ΟΓΑ και μόνο όταν δεν δικαιούνται σύνταξη από εκεί τους χορηγείται βιβλιάριο Πρόνοιας.
• Άτομα ηλικίας από 19-29 ετών θα πρέπει να απευθύνονται στο ΙΚΑ για χορήγηση βιβλιαρίου.

Για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων βιβλιαρίου Πρόνοιας καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Αρωγής (Πρόνοια) του Δήμου Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 448, η στο τηλέφωνο Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής 213 2004 588.
(εργάσιμες ημέρες και ώρες)