3 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι:

Με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών και των νηπίων του 8ου Δημοτικού Σχολείου και του 9ου Νηπιαγωγείου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίας Παρασκευής αποφάσισε την ακόλουθη κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από
Τρίτη 6 – 09 – 2011:

Μονοδρόμηση της οδού Ευαγγελιστρίας στο τμήμα από Θεμιστοκλέους έως Σχολείου, με κατεύθυνση από Θεμιστοκλέους προς Σχολείου.
Η Στάθμευση θα επιτρέπεται στο ίδιο τμήμα, στην δεξιά πλευρά κατά την νέα κατεύθυνση κυκλοφορίας.