16 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Η ανάπλαση της Οδού Αγίου Ιωάννου που είναι ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία της πόλης μας με ύψιστο οικονομικό, εμπορικό και κατά συνέπεια κοινωνικό ενδιαφέρον, αποτελεί βασική προεκλογική εξαγγελία του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά.

Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την υλοποίηση της παραπάνω εξαγγελίας , εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 14/9/2011, η φάση ΙΙ («Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης – Διαμόρφωση Εναλλακτικών Σχεδίων Κυκλοφοριακής Διαχείρισης») της «Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής» και το προτεινόμενο Εναλλακτικό Σχέδιο Β για την διαχείριση της κυκλοφορίας στην περιοχή της πλατείας Αγίας Παρασκευής, με αμφίδρομη κίνηση στην οδό Αγίου Ιωάννου.

Με το εγκριθέν Εναλλακτικό Σχέδιο Β, επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Αγίας Παρασκευής και προβλέπονται οι ακόλουθες αλλαγές κατευθύνσεων οδών :

• Αμφιδρόμηση της οδού Ζυμαράκη (τελευταίο τμήμα της Αγίου Ιωάννου, από Ευεργέτου Γιαβάση έως Μεσογείων)

• Αντιδρόμηση της οδού Ευεργέτου Γιαβάση στο τμήμα από Αγίου Ιωάννου έως Ηρώων Πολυτεχνείου (τμήμα επί της Πλατείας Αγίας Παρασκευής).

• Αντιδρόμηση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου (σε όλο το μήκος της).

• Αντιδρόμηση της οδού Στρατηγού Τόμπρα (σε όλο το μήκος της).

• Αντιδρόμηση της οδού Αχιλλέως (σε όλο το μήκος της).


Επιπλέον, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις σε κόμβους οδών:

• Στον σηματοδοτούμενο κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Λεωφ. Μεσογείων :

- Η πρόσβαση της Ηρώων Πολυτεχνείου αλλάζει κατεύθυνση. Τα οχήματα προσεγγίζουν τον κόμβο από την Ηρώων Πολυτεχνείου και θα είναι δυνατή μόνο η δεξιά στροφή προς Σταυρό.
- Καταργείται η λωρίδα αριστερής στροφής, επί της Λεωφ. Μεσογείων, για την κίνηση από Σταυρό προς Ηρώων Πολυτεχνείου. Η κεντρική νησίδα της Μεσογείων θα διαμορφωθεί με τρόπο ώστε στο σημείο αυτό να ξεκινά η λωρίδα αριστερής στροφής του γειτονικού κόμβου (Χαλανδρίου και Λεωφ. Μεσογείων), για την στροφή από Αθήνα προς Χαλανδρίου.
- Τροποποιείται το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης.


• Στον σηματοδοτούμενο κόμβο Χαλανδρίου και Λεωφ. Μεσογείων :
- Η λωρίδα αριστερής στροφής, επί της Λεωφ. Μεσογείων, για την κίνηση από Αθήνα προς Χαλανδρίου επιμηκύνεται, αφού όπως προαναφέρθηκε, δημιουργείται ο απαιτούμενος χώρος με την κατάργηση της αριστερής στροφής από Σταυρό προς Ηρώων Πολυτεχνείου, στον κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Λεωφ. Μεσογείων.
- Τροποποιείται το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης.

• Στον σηματοδοτούμενο κόμβο Ζυμαράκη (Αγίου Ιωάννου) και Λεωφ. Μεσογείων :
- Η πρόσβαση της Ζυμαράκη (Αγίου Ιωάννου) είναι πλέον διπλής κατεύθυνσης. Οι γωνίες της συμβολής Ζυμαράκη και Λεωφ. Μεσογείων, θα σχεδιαστούν με μεγαλύτερη ακτίνα καμπυλότητας.
- Δημιουργείται νέα λωρίδα αριστερής στροφής, επί της Λεωφ. Μεσογείων, για την κίνηση από Σταυρό προς Αγ. Ιωάννου.
- Καταργείται η λωρίδα αριστερής στροφής, επί της Λεωφ. Μεσογείων, για την κίνηση από Αθήνα προς Ελπίδος.
- Τροποποιείται το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης.

• Στον κόμβο προτεραιότητας Ευεργέτου Γιαβάση και Αγίου Ιωάννου :
- Οι προσβάσεις της Αγίου Ιωάννου είναι πλέον διπλής κατεύθυνσης
- Η πρόσβαση της Ευεργέτου Γιαβάση αλλάζει κατεύθυνση.
- Ο γεωμετρικός σχεδιασμός του κόμβου αλλάζει, ώστε να επιτρέπει τις παραπάνω κινήσεις. Δημιουργούνται μικρές κεντρικές νησίδες και λωρίδα αριστερής στροφής, από Αγίου Ιωάννου (από Πλατεία Αγίου Ιωάννου) προς Ευεργέτου Γιαβάση.

• Στον κόμβους προτεραιότητας Ευεργέτου Γιαβάση και Ηρώων Πολυτεχνείου, Ευεργέτου Γιαβάση και Στρατηγού Τόμπρα, Στρατηγού Τόμπρα και Αχιλλέως, Αχιλλέως και Αιγαίου Πελάγους, Αχιλλέως και Αγίου Ιωάννου, αλλάζει η κατακόρυφη σήμανση, ενώ μικρές αλλαγές στην ακτίνα καμπυλότητας των γωνιών είναι δυνατόν να βελτιώσουν την κυκλοφοριακή λειτουργία τους.

Τέλος, στο Σχέδιο προβλέπονται οι ακόλουθες διαμορφώσεις οδών :

• Η οδός Ευεργέτου Γιαβάση στο τμήμα από Στρατηγού Τόμπρα μέχρι Ηρώων Πολυτεχνείου μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας. Οι θέσεις στάθμευσης επί της οδού μπορούν να παραμείνουν, υπό νέα γωνία σύμφωνα με την νέα κατεύθυνση.

• Το τμήμα της οδού Ευεργέτου Γιαβάση μεταξύ της τριγωνικής νησίδας και των παρόδιων ιδιοκτησιών, πλησίον της διασταύρωσης Ευεργέτου Γιαβάση και Ηρώων Πολυτεχνείου, ομοίως μετατρέπεται σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

• Τα τμήματα των οδών Ευεργέτου Γιαβάση από Αγίου Ιωάννου μέχρι Στρατηγού Τόμπρα και Ηρώων Πολυτεχνείου από Ευεργέτου Γιαβάση μέχρι Λεωφ. Μεσογείων, επί της Πλατείας Αγίας Παρασκευής, είναι δυνατόν να επανασχεδιαστούν με στενότερο οδόστρωμα και πιο πλατιά πεζοδρόμια.

Σχετικά με τις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από την επηρεαζόμενη περιοχή, το προτεινόμενο Εναλλακτικό Σχέδιο Β περιλαμβάνει τροποποιήσεις στην διαδρομή των γραμμών Β5, 421 και 406 και μεταφορά των τερμάτων των γραμμών Β5 και 421.
Πιο συγκεκριμένα οι διαδρομές των παραπάνω γραμμών τροποποιούνται ως εξής:

• Διαδρομή λεωφορειακής γραμμής Β5
- Από Αθήνα προς Αγία Παρασκευή :
Αφετηρία Σταθμός Λαρίσης – … – Αγίου Ιωάννου – αριστερά Ευεργέτου Γιαβάση – αριστερά Στρατηγού Τόμπρα – δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου – δεξιά Μεσογείων – τέρμα επί της εσοχής της Πλατείας Αγίας Παρασκευής.

- Από Αγία Παρασκευή προς Αθήνα :
Τέρμα Μεσογείων – δεξιά Αγίου Ιωάννου – … – Αφετηρία Σταθμός Λαρίσης.
• Διαδρομή λεωφορειακής γραμμής 421
- Από Αγίους Αναργύρους προς Αγία Παρασκευή :
Αφετηρία Ελευσίνιων Μυστηρίων – … – Χαλανδρίου – αριστερά Μεσογείων – δεξιά Αγίου Ιωάννου – δεξιά Ευεργέτου Γιαβάση –- αριστερά Στρατηγού Τόμπρα – Τέρμα Στρατηγού Τόμπρα.
- Από Αγία Παρασκευή προς Αγίους Αναργύρους :
Τέρμα Στρατηγού Τόμπρα – δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου – δεξιά Μεσογείων – αριστερά Χαλανδρίου – … Αφετηρία Ελευσίνιων Μυστηρίων.
• Διαδρομή λεωφορειακής γραμμής 406
- Από Σταθμό «Νομισματοκοπείο» προς Πευκάκια :
Ως έχει.

- Από Πευκάκια προς Σταθμό «Νομισματοκοπείο» :
Τέρμα Μ. Καραγάτση – … – Χαλανδρίου – αριστερά Μεσογείων – δεξιά Αγίου Ιωάννου – … – Αφετηρία Σταθμός «Νομισματοκοπείο».
Για τα τέρματα των γραμμών Β5 και 421, προτείνονται οι παρακάτω θέσεις :

• Τέρμα λεωφορειακής γραμμής Β5
Μεταφέρεται στην Λεωφόρο Μεσογείων, επί της εσοχής της Πλατείας Αγίας Παρασκευής.

• Τέρμα λεωφορειακής γραμμής 421
Μεταφέρεται στην οδό Στρατηγού Τόμπρα.


Το επόμενο βήμα είναι η εκπόνηση της Φάσης ΙΙΙ («Λεπτομερής Επεξεργασία του Επιλεγέντος Σχεδίου») της «Γενικής Μελέτης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής», και η υποβολή τεχνικών δεδομένων για την μελέτη «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης».

Μετά την ολοκλήρωση και την τελική κυκλοφοριακή ρύθμιση της Οδού Αγίου Ιωάννου θα ακολουθήσει πεζοδρόμηση της οδού Ευεργέτου Γιαβάση (από Ηρώων Πολυτεχνείου έως Αγίου Ιωάννου).

Επιπλέον, σε όλο το μήκος των πλευρών της Κεντρικής Πλατείας Αγίας Παρασκευής (Ηρώων Πολυτεχνείου-Ευεργέτου Γιαβάση) θα κατασκευαστεί πέργκολα από το Δήμο και θα γίνει παροχή ρεύματος και νερού έτσι ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.