13 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες του ότι το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ) του Υπουργείου Παιδείας ,Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα υλοποιήσει, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2011, Σχολές Γονέων στο Δήμο μας.
Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς και η νέα Δημοτική Αρχή παραμένουν συνεπείς στην θεμελιώδη αρχή του προγράμματος τους για παροχή υψηλού επιπέδου κοινωνικών αγαθών προς στους δημότες και για την εξασφάλιση συνοχής στον κοινωνικό ιστό της πόλης και στηρίζουν ενεργά κάθε πρωτοβουλία προς αυτή τη κατεύθυνση.
Το γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας, Εθελοντισμού& Απορρόφησης Πόρων κ. Ν. Κωβαίου-Ντούσκου, συνεργάζεται ενεργά με το Ι.Δ.ΕΚ.Ε και προσφέρει πρακτική συμπαράσταση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος.
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.
Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
• Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
• Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
• Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1. Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων και η διάρκεια τους θα είναι 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Παιδοψυχολόγο, κα. Αλεξάνδρα Κόλλια (ΤΗΛ:210 6084994-Εργάσιμες ημέρες, 11-13.00 και κιν. 6932 228253)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής- Πρωτόκολλο (Μεσογείων 415-417,Ισόγειο)
Λήξη Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 23/9/2011