30 Σεπτεμβρίου 2011

Παρατηρησεις επι της Απογραφης - Ισολογισμου των Δημ.Ιατρειων (από τον Μ. Γαβρα)

1. Η απογραφή αυτή αφορά την λειτουργία των Δημ.Ιατρείων από της ιδρύσεώς τους το 1992, από της συστάσεώς τους το 2001 ως ξεχωριστό Νομικό Πρόσωπο έως σήμερα και όχι μόνο την τελευταία τετραετία.
2. Όλα αυτά τα χρόνια τα Δημ.Ιατρεία λειτουργούσαν χωρίς δικό τους συγκροτημένο Λογιστήριο αλλά με 2 υπαλλήλους του Δήμου από τους οποίους, ο ένας είχε την λογιστική ευθύνη, ο άλλος την γραμματειακή υποστήριξη του ΔΣ.
3. Η απογραφή και ο ισολογισμός έχει γίνει σύμφωνα με ορισμένους λογιστικούς κανόνες – παραδοχές που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα αλλά έχουν συγκριτική αξία για τους επόμενους ισολογισμούς. Έτσι λοιπόν και σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές τα υλικά που βρίσκονται στην αποθήκη των Δημ.Ιατρείων στον Τσακό δεν έχουν υπολογιστεί ως περιουσία του Νομικού προσώπου.
4.
Επίσης όπως προκύπτει από τα παραστατικά - τιμολόγια ο εξοπλισμός που αγοράστηκε τα δυο τελευταία χρόνια για το Ιατρείο στα Πευκάκια (ντουλάπες, Η/Υ, Φωτοτυπικό, κουρτίνες, καθίσματα και εξεταστικά κρεβάτια, εργαλεία και ιατρικά μηχανήματα, κ.λ.π.) αλλά και για την κάλυψη των αναγκών και ανανέωση του εξοπλισμού των άλλων δυο Δημ.Ιατρείων δαπανήθηκαν 46.390,00€, που ενώ αποτελούν περιουσία αποκτηθείσα προσφάτως το λογιστικό πρότυπο τα θεωρεί ως αποσβεσθέντα την ίδια χρονιά και δεν περιλαμβάνονται στο ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. Με αυτόν τον συνυπολογισμό το ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ θα ήταν 49.172,56€ αντί για 2.782,56€, το έλλειμμα των 48.749,36€ θα ήταν πλεόνασμα 423,20€ καθώς επίσης το ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ θα ήταν 139.436,40€.
5. Το Σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού (ταμειακό υπόλοιπο στις 31.12.2010) που είναι 90.263,84€ καλύπτει πλήρως τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που είναι 89.436,09€, δηλ. τα τιμολόγια και τις δαπάνες που δεν πρόλαβαν να πληρωθούν μέσα στο 2010.
6. Τέλος πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται μια τετράχρονη λειτουργία των Δημ.Ιατρείων που έφεραν έναν άλλο αέρα στις προσφερόμενες υπηρεσίες στους δημότες. Στο κέντρο αυτών των υπηρεσιών βρέθηκε η Προληπτική Ιατρική και Αγωγή Υγείας με τις Υπηρεσίες συμβουλευτικής και δευτερογενούς πρόληψης, τα Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, τις δεκάδες επιστημονικές Ημερίδες, ενημερωτικές εξορμήσεις και καμπάνιες, με την προώθηση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, προληπτικές εξετάσεις για σημαντικές παθήσεις, σωματομετρικούς ελέγχους στο σχολικό πληθυσμό, καταπολέμηση της παχυσαρκίας και του καπνίσματος, κ.λ.π.


Μιχάλης Γαβράς
Πρώην πρόεδρος Δημοτικών Ιατρείων 2007-2010