26 Οκτωβρίου 2011

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΙΣ 28-10-11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 14154/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφ. Γραμμών 406, 407, 421, 421, Β5 λόγω θρησκευτικών εκδηλώσεων την Παρασκευή 28/10/2011 από τις 09.30 έως τις 13.30 ως εξής :

421 προς Αγ. Παρασκευή :
Από Αγ. Παρασκευή δεξιά Μεσογείων, δεξιά στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο τέρμα.
421 από Αγ. Παρασκευή :
Από στο σταθμό Μετρό Νομισματοκοπείο αριστερά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής συνέχεια ως έχει.
406 προς τέρμα :
Από Πελοποννήσου, αριστερά Ειρήνης, δεξιά Μεσογείων, αριστερά Αγ. Παρασκευής, συνέχεια ως έχει.
406 προς αφετηρία:
Από Αγ. Παρασκευή, δεξιά Μεσογείων, συνέχεια ως έχει ( τέρμα στο στ. μετρό Νομισματοκοπείο).
Β5 προς Αγ. Παρασκευή :
Από Ειρήνης, αριστερά Μεσογείων, τέρμα στο στ. μετρό Νομισματοκοπείο.
Β5 προς σταθμό Λαρίσης :
Από στ. μετρό Νομισματοκοπείο, δεξιά Μεσογείων, συνέχεια ως έχει.

Στάσεις θα πραγματοποιούνται στις ήδη υπάρχουσες.