5 Οκτωβρίου 2011

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο αλλάζει η ημερομηνία για την λήψη απόφασης για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη.
Θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου του 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00μμ.

" Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 77 του Ν.3852/10.

Προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης η οποία θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής κατά τη Συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00"


Ισχύουν όλα τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ανάρτηση:
http://agparaskevi.blogspot.com/2011/09/blog-post_30.html