11 Οκτωβρίου 2011

ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με κοινή συνισταμένη την αγωνία για το μέλλον των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αγία Παρασκευή και με πρωτοβουλία του Συλλόγου Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3/10/2011, συνάντηση του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά με τον Πρόεδρο του Συλλόγου /Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σωτήρη Ησαΐα, τον Κοσμήτορα του Συλλόγου κ. Βαγγέλη Μπέλλο και την Γραμματέα του Συλλόγου κα. Σταματία Μπέτση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Σύλλογος Επιστημόνων εισηγήθηκε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος στήριξης των ήδη δραστηριοποιημένων αλλά και των εν δυνάμει επιχειρηματιών της πόλης ,με τον τίτλο : «Επιχειρώ στο Δήμο μου».

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής άκουσε με προσοχή τις εισηγούμενες ενέργειες, συνεισέφερε με τις απόψεις και προτάσεις του σε ένα δημιουργικό διάλογο και απέδειξε την πλήρη και έμπρακτη υποστήριξή του στο πρόγραμμα ,ανακοινώνοντας τη σύσταση γραφείου υποδοχής επιχειρηματιών το οποίο θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων ,θα βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Δήμου και θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος.

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής συγχαίρει το Σύλλογο Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία στην οποία ο Δήμος θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης παρέχοντας όλη την απαιτούμενη στήριξη.
Είναι βέβαιο ότι παρόμοιες κινήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την βιωσιμότητα και ευημερία της πόλης μας.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:
«Επιχειρώ στο Δήμο μου»
Πρόγραμμα υποστήριξης επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αγ. Παρασκευής
Μια φιλόδοξη και πολλά υποσχόμενη προσπάθεια του Δημάρχου και του Συλλόγου Επιστημόνων Αγίας Παρασκευής για την υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 3/10/2011 στο Δημαρχείο της πόλης μας. Ο Σύλλογος Επιστημόνων, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για μια μεθοδευμένη και συστηματική υποστήριξη των υφιστάμενων ή εν δυνάμει επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, εισηγήθηκε την υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Επιχειρώ στο Δήμο μου». Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση δημοτών που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, σχετικά με διαδικασίες, νομικό πλαίσιο, δυνατότητες επιχορηγήσεων από το ΕΣΠΑ κλπ.
• Ενημέρωση υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο Δήμο για τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων/ ενισχύσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του νέου Επενδυτικού Νόμου και άλλων ευρωπαϊκών ή εθνικών δράσεων.
• Δικτύωση των επιχειρήσεων εντός του Δήμου Αγ. Παρασκευής για την ανάπτυξη συνεργειών και κοινών δράσεων.
• Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργασιών με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με στόχο την επένδυση στην καινοτομία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.
Ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τη δυναμική του Προγράμματος ανακοίνωσε την έμπρακτη υποστήριξή του, με τη σύσταση γραφείου υποδοχής επιχειρηματιών στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Το γραφείο θα λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύλλογο Επιστημόνων και θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος.

Ο Πρόεδρος
Σωτήρης Ησαϊας