10 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

1) ΣΥΣΤΑΣΗ «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

2) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ,ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, στην προσπάθεια του να στηρίξει τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοποριστικές τους ανάγκες συστήνει το “Δίκτυο Δράσης και Αλληλεγγύης”.

Σκοπός του “Δικτύου Δράσης και Αλληλεγγύης”, είναι να ενημερωθεί ο Δήμος για τις περιπτώσεις των παιδιών και των οικογενειών τους που χρειάζονται βοήθεια, να έρθουν σε επαφή μαζί τους οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου, να καταγραφούν οι ανάγκες τους και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να υποστηριχθούν το γρηγορότερο δυνατόν.

Επιπλέον, στα πλαίσια του «Προγράμματος Συμβουλευτικής και Υποστήριξης μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών», συνεχίζεται η συνεργασία του Δήμου Αγίας Παρασκευής με τα σχολεία της πόλης μας, με κύριο μέλημα, την ευαισθητοποίηση, παρέμβαση και στήριξη των δασκάλων, των καθηγητών και των γονέων και μαθητών σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης, στην αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών, στα προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής, μαθησιακών δυσκολιών κλπ. Επιπρόσθετα, παρέχεται έργο ψυχοεκπαίδευσης, διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και ψυχοθεραπευτικής αντιμετώπισης των προαναφερθέντων πληθυσμιακών ομάδων σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.

Για το λόγο αυτό το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, που στελεχώνεται από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, έχει ήδη ζητήσει με σχετικά έγγραφα τη συνεργασία των Διευθυντών των Σχολείων του Δήμου μας και για τα δύο προαναφερόμενα προγράμματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αγίας Παρασκευής: Διεύθυνση: Ελπίδος 10 ,Τηλέφωνο: 210-6084994 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) , fax: 210-6082497, email: koinoniki@agiaparaskevi.gr