19 Νοεμβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΕΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει όσους πολίτες επιλέγουν με δική τους ευθύνη να μην πληρώσουν το έκτακτο τέλος ακινήτων μέσω ΔΕΗ, ότι η Αντιδημαρχία Επικοινωνίας /Καθημερινότητας-Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη ,από την Δευτέρα 21/11/2011,θα δέχεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,ώστε ο Δήμος να προχωρήσει σε εξώδική δήλωση γνωστοποίησης πληρωμής των πραγματικών οφειλών προς την ΔΕΗ και τους πιθανούς εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και να αποτρέψει την διακοπή ηλεκτροδότησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ:

Αφού πληρώσουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην πραγματική οφειλή μας (συνολικό ποσό οφειλής μείον ποσό που αντιστοιχεί στο έκτακτο τέλος ακινήτων-ΕΕΤΗΔΕ) σε ΑΤΜ τράπεζας συμβεβλημένης με ΔΕΚΟ για ηλεκτρονική πληρωμή , προσκομίζουμε στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Μεσογείων 415-417, Ισόγειο, από 9.00 -12.00 το πρωί),τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία του λογαριασμού ΔΕΗ,
2. Φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής που πήραμε από το ΑΤΜ
3. Φωτοτυπία ταυτότητας

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι προσέρχεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη έχοντας όλες τις παραπάνω απαιτούμενες φωτοτυπίες μαζί με τα πρωτότυπα αντίστοιχα έγγραφα .

Υποβάλλουμε τις φωτοτυπίες και υπογράφουμε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, έτσι ώστε αντί ημών και για λογαριασμό μας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και να υπογράψει σχετική εξώδικη δήλωση ώστε να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ και σε όλους τους εναλλακτικούς παρόχους η πληρωμή από μέρους μας των πραγματικών οφειλών μας προς αυτούς.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου κανένα σπίτι να μη μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Επιπλέον, ειδοποιούμε το Δήμο Αγίας Παρασκευής για κάθε απόπειρα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων.

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στα τηλέφωνα:213 2004 503,530,534(εργάσιμες ημέρες, από 9.00 έως 14.00)
.