28 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους πολίτες ότι στα πλαίσια ελέγχου του ύψους και συντήρησης-σχηματισμού -διαμόρφωσης των δέντρων, εκπονήθηκε από γεωπόνο του Δήμου σχετική μελέτη και με βάση τα αποτελέσματά της ξεκίνησε διαδικασία κλαδέματος των δέντρων της πόλης μας των οποίων το ύψος είναι από δεκαπέντε έως τριάντα μέτρα.
Τα υπό κλάδευση δέντρα είναι κυρίως ευκάλυπτοι, λεύκες και πεύκα.
Η κλάδευση αποτελεί πάγια τακτική όλων των Δήμων της χώρας και πραγματοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η εργασία θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και περιλαμβάνει τον τεμαχισμό και την συγκέντρωση των κλαδιών σε χώρο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία.
Σημειώνεται ότι το κλάδεμα είναι αναγκαίο για τους εξής λόγους:
1) Για να αποτραπεί η πτώση κλαδιών-δέντρων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων με ενδεχόμενες δυσάρεστες συνέπειες για περαστικούς-περιοίκους,
2) Για λόγους καλύτερου φωτισμού της πόλης (περιπτώσεις που καλύπτονται λαμπτήρες φωτισμού από κλαδιά),
3) Για να είναι σε θέση ο Δήμος να τα συντηρεί με το δικό του ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα,
4) Για την καλύτερη διαμόρφωση και ανάπτυξη του δέντρου.

Η διαδικασία κλαδέματος θα διαρκέσει δεκαπέντε περίπου ημέρες και στο διάστημα αυτό θα κλαδευτούν εβδομήντα περίπου δέντρα.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ευελπιστεί στην κατανόηση και στη συνεργασία των πολιτών για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.