24 Νοεμβρίου 2011

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ

«Σκληρός Νόμος αλλά Νόμος», για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην πόλη μας

Σε εφαρμογή του άρθρου 80 περί Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, του νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)και τις διατάξεις του Π.Δ 180/1979 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχώρησε, στις αρχές της εβδομάδας ,στο σφράγισμα τριών καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος(μη κατοχή άδειας λειτουργίας, παράβαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων). Δρομολογείται δε η εκτέλεση αποφάσεων για το σφράγισμα άλλων δύο καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

«Είμαι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η τήρηση του Νόμου.Dura Lex Sed Lex-Σκληρός Νόμος αλλά Νόμος» δήλωσε με έμφαση ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Δήλωσης του Δημάρχου για το θέμα των καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 23/11/2011.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Ο Δήμος είναι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας και δράσης, η οποία σέβεται τους πολίτες και τους καταναλωτές. Εφαρμόζει τους νόμους και τις αποφάσεις της διοίκησης και τιμά τις δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν δεδικασμένο στη λειτουργία της επιχειρηματικότητας.

Ο Δήμος είναι θεματοφύλακας των κανόνων δικαίου και κατ’ επέκταση της κοινωνίας δικαίου και δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και ούτε επιθυμεί να αποτελεί εφαλτήριο μη σύννομων συμπεριφορών εις βάρος των πολιτών και της εξυπηρέτησης εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Κανείς στην Αγία Παρασκευή δεν μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων και του ευ αγωνίζεσθαι (δηλαδή του υγιούς ανταγωνισμού), πολύ περισσότερο στην παρούσα οικονομική κρίση, όπου είναι υποχρέωση όλων μας να μην αφήσουμε απροστάτευτο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

Συνεπώς στο πλαίσιο αυτό δεν δικαιολογείται καμία απόκλιση από τους νόμους, ούτε από την πλευρά του Δήμου, ούτε φυσικά από την πλευρά του καλώς επιχειρείν.

Ο Δήμος και ο Δήμαρχος στηρίζουν και ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και θέλουν να συμβάλλουν στην αναζωογόνηση της τοπικής αγοράς χωρίς την « επίδειξη» συμπεριφορών και νοοτροπιών που περιφρονούν και απαξιώνουν και τα δικαιώματα των πολιτών και το διοικητικό κύρος της δημοτικής αρχής. Αυτό αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πεδίο εκατέρωθεν υποχρεώσεων και αναγκαίο προαπαιτούμενο.


Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
Βασίλης Ζορμπάς